Biyometrik Kimlik Doğrulama nedir ? Sıkça Sorulan Sorular

Biyometrik Kimlik Doğrulama nedir ? Sıkça Sorulan Sorular

Biyometrik Kimlik Doğrulama nedir ? Sıkça Sorulan Sorular

Biyometrik kimlik kaydı yaptırmak zorunda mıyım?

5510 sayılı kanunun 67. Maddesinin (d) fıkrasının 3. Paragrafına istinaden, 01.12.2013 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de özel sağlık hizmet sunucularına başvurularda “biyometrik kimlik doğrulama” yapılması zorunludur.

Sağlık hizmet sunucusu tarafından ilk kayıt işlemi yapılmadan önce, biyometrik kimlik doğrulama verisi alınacak kişiden onaylı rıza formu alınacak mıdır?Evet, rıza formu alınması gerekmektedir. Rıza formu kılavuzun ekinde bulunmaktadır.

Biyometrik kimlik doğrulama nedir ? hangi durumlarda yapılmayacaktır?

 1. 12 yaş ve altı çocuklara, 65 yaş ve üstü kişilere
 2. Acil hastalara(yeşil alan muayenesi hariç)
 3. Organ,doku ve kök hücre nakli tedavilerinde alıcının üzerinden donör takibinin alındığı durumlarda
 4. Yenidoğan için anne T.C.kimlik numarası üzerinden takip alınan durumlarda
 5. Tedavi türü günübirlik veya yatan ise
 6. Provizyon tipi “acil” veya branşı “acil-4400” ise,
 7. Özel hastane değilseniz.

Soru: Biyometrik kimlik kaydı biyometrik veri alınamamasında yapılacak olan işlemler nelerdir?
Cevap:

 1. Her iki üst ekstremitesi olmayan kişilere(elleri olmayan)
 2. Her iki el avuç içi veya her iki el orta, işaret, yüzük, baş, küçük parmak damar izi bütünlüğü bozulmuş olanlara (yanık, felçli v.b)
 3. Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişilere. (alçı v.b)

Soru: Takip numarası medula sisteminde hangi metotlar üzerinden alınacaktır?
Cevap: Medula tarafından biyometrik doğrulama ile alınan veya biyometrik kimlik doğrulamaya gerek olmayan durumlarda da takip Hastakabul kimlikdoğrulama metodu kullanılarak alınacaktır.


Soru: Seanslı işlemlerde medula sistemince biyometrik kimlik doğrulama işlemi hangi süreçte kontrol edilmektedir?
Cevap: Eswl,eswt,diyaliz(ev hemodiyalizi hariç),fizik tedavi, hiperbarik oksijen tedavisi işlemlerinin her seansında kimlik doğrulama işlemi yapılması gerekmektedir. Medula sistemi tarafından seanslı işlemlerin hizmet kaydı aşamasında işlemin yapıldığı tarihte takibin branşında doğrulama kaydının olup olmadığı kontrol edilmektedir. Seansın verildiği tarihte hastanın muhakkak
Biyometrik doğrulaması alınacak ve doğrulamada alınan branş ile takibin branşı aynı olacaktır.
Örneğin: diyaliz merkezine başvuruda başlangıçta biyometrik kimlik doğrulaması ve medula takip numarası alınacak, ayrıca seans yapılan her gün için yalnızca biyometrik doğrulaması yapılacaktır. Medula sistemi seansların hizmet kaydı aşamasında o güne takibin branşında biyometrik doğrulaması olup olmadığını kontrol etmektedir.


Soru: Yaş grubu olarak kimlere biyometrik kimlik doğrulaması yapılmayacaktır?
Cevap: 12 yaş ve altı kişiler ile 65 yaş ve üstü kişiler için biyometrik kimlik kaydı yapılmayacaktır.


Soru: Hangi durumlarda biyometrik kimlik doğrulaması yapılacaktır?
Cevap:

 1. Ayaktan başvurularda (ilk takip, bağlı takip, kontrol muayenesi takibi)
 2. Acil yeşil alan muayenelerinde, (provizyonu acil ya da branşı acilse (Biyometrik kimlik doğrulama olmaksızın medula takip numarası verilmektedir.)
 3. Seanslı işlemlerin seans günleri için

Soru: Doğrulamanın yapıldığı branş ile takibin branşı aynı olmalı mıdır?
Cevap: Evet, bu nedenle takip hangi branştan alınacaksa doğrulamada aynı branştan yapılmalıdır.


Soru: Diyaliz takiplerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Cevap: Seanslar hangi branştan alınacaksa doğrulamada aynı branştan alınmalıdır.
Örneğin: doğrulama pratisyen hekim takip pratisyen hekim
Doğrulama iç hastalıkları takip iç hastalıkları
Doğrulama nefroloji takip nefroloji


Soru: Yatan ve günübirlik hastalarına biyometrik doğrulama yapılacak mı ?
Cevap: Yalnızca tedavi türü ayaktan olan takiplerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılacaktır. Tedavi türü günübirlik ve yatan durumlarında biyometrik kimlik doğrulaması olmayacaktır. (seanslı işlemler hariç)


Soru: Hastanın fiziksel özüründen dolayı biyometrik doğrulama yapılamadığı zaman hastaya provizyon nasıl alınacaktır ?
Cevap: Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişilere, biyometrik kimlik doğrulaması yapılmayacaktır. Ancak bu durumun cihaz vasıtasıyla biyometrik veri tabanına kaydedilmesi ve biyometrik kimlik doğrulaması yapılmaksızın doğrulama kaydının branş bazlı oluşturulması gerekmektedir.


Soru: Medula sistemi ve biyometrik kimlik doğrulama sistemi çalışmadığı durumlarda nasıl bir uygulama yapılacak?
Cevap: Biyometrik kimlik doğrulama ve medula sistemi birbirinden bağımsız kurgulanmıştır. Biyometrik kimlik doğrulama sisteminin pasif hale getirilmesi sgk il müdürlüklerinin yetkisinde olacaktır. İl müdürlüğü talep halinde gerekçeye göre biyometrik kimlik doğrulama sistemini süreyle sınırlı olarak pasif hale getirebilecektir.


Soru: Adli vaka, iş kazası, trafik kazası gibi durumlarda hastanın aciliyeti bulunmamasına rağmen özellikli vaka olarak provizyon alınmaktadır. Bu vakalarda da biyometrik doğrulama yapılması zorunlu mudur ?
Cevap: Takibin provizyon tipi acil ise ve/veya branşı 4400 acil ise biyometrik kimlik doğrulama yapılmadan takip alınabilecektir.


Soru: Sehven yanlış alınan biyometrik verilerin silme işlemi nasıl yapılacaktır?
Cevap: Genel sağlık sigortalısının, ilk kayıt işleminin yanlış yapıldığının tespit edilmesi halinde genel sağlık sigortalısına ait biyometrik verileri sağlık sosyal güvenlik merkezlerimiz tarafından yazılı başvuru sonucu silinebilinecektir.


Soru: Hastane tarafından genel sağlık sigortalısına ait biyometrik kimlik doğrulama bilgisinin alınıp alınamadığı kontrol edilebilecekmi?
Cevap: Evet. Hastaneler; dönem sonlandırma ekranlarında fatura işlemleri altından kişi bazlı veya tarih bazlı sorgulama yapabileceklerdir. Ayrıca hastaneler tarafından damarizi sorgulama sorgu web servisini çağırarak da sorgulama yapabileceklerdir.


Soru: Biyometrik yöntemlerle alınan avuç içi veya parmak damar izi bilgilerinin alınmasında yöntem nedir? Güvenlik nasıl sağlanmaktadır?
Cevap: Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemlerinden;
A) Parmak damar tanıma yöntemi;

 1. Parmak, okuyucu sensörün üzerine getirildiğinde, kızılötesi ışınlar aracılığı ile parmak ucunda bulunan damar haritası alınır ve veritabanına kaydedilir.
 2. Kullanıcı doğrulama yapmak istediğinde parmak damar haritası alınır ve daha önceden kaydedilmiş olan görüntü ile karşılaştırılır.
 3. Sistem değiştirilemez ve taklit edilemez damar izi yapısını kullandığı için güvenlidir ve sistemin damar izini tespit edebilmesi için parmağın mutlaka canlı olması gerekmektedir.

B) Avuç içi damar tanıma yöntemi;

 1. El üzerinde bulunan deri altı damar görüntüsünün alınması işlemi ile başlamaktadır.
 2. Alınan görüntü üzerinden ana damar hatları ayrılır ve özellik çıkarma algoritması uygulanarak her kişi için belirleyici bir şablon oluşturulur.bu şablon mevcut standartlaşmış en ileri şifreleme algoritması ve en yüksek şifreleme anahtar uzunluğu olan aes 256 bit ile şifrelenerek veritabanında saklanır.

Isparta Şifa Hastanesi: Fizik tedavi ünitelerinde damar okuma cihazı bulundurmak zorundamıyız ?
Manisa Salihli Hastanesi: Fizik tedavi ünitelerinde damar okuma cihazı blundurmak zorundamıyız ?
K.Maraş Elbistan Yaşam Hastanesi: Fizik tedavi hastaları için her saensta tarama yapmak zorundamıyız genelgede böyle bir ibare bulunmaktamıdır?
Ordu Hastanesi(Medicalpark): Yatan hastalarda bağlı takip aldığımız için ayaktan biyometrik takip alıp yatan hastalara ayaktan takibi bağladığımız için tekrar biyometrik takip alacakmıyız?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Sağlık hizmeti sunucuları tarafından genel sağlık sigortalısı adına alınan her provizyonda, bu kılavuzun 2.2 nci maddesinde belirtilen kimlik doğrulamasının yapılması gerekmektedir. Genel sağlık sigortalısının ilk ayaktan başvuru sonrası, muayene, konsültasyon, kontrol muayenesi, yatış işlemleri ile diyaliz, fizik tedavi, radyoterapi, kemoterapi, hiperbarik oksijen tedavisi gibi işlemlerin her seansında bu kılavuzun 2.2 nci maddesinde belirtilen kimlik doğrulaması yapmaları zorunludur.(sgk resmi klavuzunu inceleyiniz.)


Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi: Provizyon almadan kabul ettiğim sgk lı hastalarda (18 yaş altı, yurtdışı sgk vs.) Damar okutma durumu olacak mı?
İzmir Şifa Hastanesi: acile gelip bilinci kapalı durumu ağır olan hastalar için nasıl bir süreç izlenecek?
Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi: Bebek, çocuk ve özürlü (spastik,şizofren vs.) Hastalarda okutma durumu nasıl olacak?
Ankara Lokman Hekim Hastanesi: Acil yoğunbakıma entübe gelen hastaların provizyon işlemleri nasıl yapılacak?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Avuç içi damar izi sistemiyle biyometrik kimlik doğrulaması yapılmayacak olan genel sağlık sigortalıları

 1. 0-12 yaş arası çocuklar,
 2. Her iki üst ekstremitesi olmayan kişiler (elleri olmayan),
 3. Her iki elinde avuç içi damar izi bütünlüğü bozulmuş olanlar,
 4. Acil hastalar (yeşil alan muayenesi hariç),
 5. Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı avuç içi damar izi alınamayan kişilere,bu kılavuzun 2.1 ve 2.2 inci maddelerinde belirtilen işlemler yapılmayacaktır.(sgk resmi klavuzunu inceleyiniz.)

Silivri Anadolu Hastanesi: hasta kayıt açıldıktan sonra muayene olmadığında provizyon silme işlemi olacak mı?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Provizyonu hbys den alıyoruz,biyometrik doğrulamayı ise cihazdan yapıyoruz. Bu iki olay birbirinden bağımsız , eşleştirmeyi medula arkadan yapıyor. Cihaz “Tc kimlik, branş, kurum, tarih” vb. Girişleri ve biyometrik kaydını alıyor.


Aydın Kuşadası Hastanesi: Bazen provizyon tipini hasta kabul yanlıs alıyor medikal muhasebe düzenleyebiliyordu takibi silip yeniden takip alıyordu yada vb onkoloji olarak manuel çevirebiliyorduk şimdi nasıl olacak takibi silip yeni takip alabilirmiyiz?
Manisa Medigüven Hastanesi: Geriye dönük takip işlemleri nasıl yapılmaktadır?
K.Maraş Elbistan Yaşam Hastanesi: Provizyon tipi yanlış alındığı takdirde sonradan düzeltimesi için hastanenın tekrardan taraması yapılması gerekiyormu?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: İlgili hastanenin ilgili polikliniğinden 45 gün içerisinde takip alınabilmektedir.


Kırklareli Medikent Hastanesi: İlk tanımlama hbys üzerinden mi? Ayrı bir program üzerinden mi yapılacak?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Damar okuma ünitesine dahil olan istemci yazılımı üzerinden keypad’den girilen komutları göre biyometrik doğrulama ve biyometrik kayıt işlemlerini gerçekleştirecek, işlem adımlarını operatörün, üzerindeki ekrandan takip etmesini sağlayacak, biyometrik görüntünün alınması sırasında görüntülü yönlendirme yapacak şekilde tasarlanmıştır.


İzmir Şifa Hastanesi: Cihazlardaki lisanslar branşa göre değil de kullanıcı sayısına göre yapılabilir mi?
Trabzon Yıldızlı Güven Hastanesi: Örneğin 1 bankom 1 hasta kabul personelin 10 adet bölümüm var bu durumda 4 adet cihaz almam gerekiyor 1 banko ve 1 personelin önünde 4 ayrı cihaz ve her bir cihazın üzerine şu bölümler içindir şeklinde bir uygulamamı olması gerekiyor.
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Bahsetmiş olduğunuz konuya örnek vermek gerekirse hastanenin 12 branşı, 5 bankosu, 8 personeli var olduğunu sayalım.
12 branşı var ise, 1 cihazın 3 branşı desteklemesinden yola çıkılarak alması gereken cihaz =4’dür(12/3=4)
*cihazları bankolara uygun şekilde dağıtması gerekmektedir
Eğer 4 adet cihaz alır ise 1 banko açıkta kalacaktır.bu nedenle banko sayısı 5 ise, 4 adet yerine 5 adet cihaz alması gerekmektedir.
*8 personeli var ise ve her personelin bu cihazı kullanması isteniyorsa, 5 cihaz yerine personel sayısı kadar cihaz yani 8 cihaz alabilir lisans(branş) dağılımını istediğiniz gibi yapabilirsiniz.
*açıkta kalan bankonuz ve branşınız olmadığı durumda personel yapılanmasını veya cihaz,lisans ayarlamasını kurum istediği gibi yapabilir.


Sada Hastanesi:Branş tan kastınız nedir mesela 2600 kodlu branştan 3 veya 5 pol ve hekimim var nasıl olacak?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Branştan kastımız sgk ya fatura kesilen ana branş 2600 dür. Poliklinikler dahildir


Bahçelievler Hastanesi(Medicalpark): Sonuçta bu işlemi yapacak olan kişiler hasta kayıt yetkilileri olarak eğitim organizasyonlarınız sadece teknik personele mi yoksa tüm hasta kayıt yetkililerinine mi verilecek?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Kuruluma gelecek olan fujitsu yetkilileri teknik personel ve hasta kayıt personellerine eğitimini verip eğitim aldığınıza dair teslim formlarını imzalatarak kurumdan ayrılacaklardır.


Göztepe Hastanesi(Medicalpark): 3 kayıt elemanım var 15 branşım var 3 cihaz alıp gelen 3 branşa ek olarak 12 lisan yükletebilir miyim ?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Burada cihazların çalışma algoritması ana branşların açıkta kalmadan tanımlamanın yapılmasıdır. 5 cihaz almanız gerekmektedir. Talep ederseniz ek lisanslarınızla kurumun durumuna göre lisans(branş) dağılımını istediğiniz gibi yapabilirsiniz.


Afyon fuar hastanesi: Yanık vakalarında çözüm nasıl olacak ?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Her iki elinde avuç içi damar izi bütünlüğü bozulmuş ise muaftır.


İzmir Şifa Hastanesi: Son sipariş zamanını tam olarak ne zaman?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Kasım ayının son haftasına kadar son sipariş tarihidir.


Marmaris Hastanesi: Acil servise başvuran hasta için sadece yeşil alan hastalarını mı kapsamakta?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Evet acil uygulamasında yeşil alan uygulaya dahildir.


Afyon Fuar Hastanesi: Cihazlar branş değiştirme ve güncelleme nasıl olacak ?
Ordu Hastanesi(Medicalpark): Bu branş değiştirmeleri kimler tarafından nasıl yapılacaktır?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Cihazlar kurulduktan sonra branş değiştirme veya update işlemlerini fujitsu’nun destek hattına açtığınız çağrıya(kayıda) mütakiben fujitsu tarafından uzaktan bağlantı veya gerekirse yerinde yapacaktır.


Balıkesir Edremit Körfez Hastanesi: Tüm cihazlara tüm poliklinikleri yüklememiz mümkün mü yoksa cihazlarda lisans sınırlaması var mıdır?
Balıkesir Sevgi Hastanesi: bir cihaza en fazla kaç adet lisans/branş tanımlaması yapılmaktadır?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Cihaz sayısının doğru tespitinden sonra tüm cihazlara tüm branşları ek lisans ile tanımlayabilirsiniz lisans sınırlaması yoktur.


Balıkesir Edremit Körfez Hastanesi: Cihaz thin clientlarla uyumlumudur ve her pc değişikliğinde yazılım yüklemesi yapılacak mıdır?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Avuç içi damar okuma ünitesine dahil olan istemci yazılımı üzerinden keypad’den girilen komutları göre biyometrik doğrulama ve biyometrik kayıt işlemlerini gerçekleştirecek, işlem adımlarını operatörün, üzerindeki ekrandan takip etmesini sağlayacak, biyometrik görüntünün alınması sırasında görüntülü yönlendirme yapacak şekilde tasarlanmıştır. Hbys’niz bu donanımla çalışıyorsa sıkıntı olmayacaktır.


Aydın Kuşadası Hastanesi:Yatan hastalarda nasıl bir işlem oluyor ?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Yatan hastalar bu uygulamadan muaftır.


K.maraş Elbistan Yaşam Hastanesi: Eğitim cd talabinde nasıl bulunabiliyoruz ?
Ş.Urfa Şanmed Hastanesi: Eğitim videosunun cd sini hastanelere gönderecekmisiz
Gaziantep Yılmazer Hastanesi:Bu hazırlamış olduğunuz eğitim slaytlarını bizlere mail yoluyla gönderecekmisiniz ?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Tüm eğitim videoları ve eğitim dökümanlarını web sitemizden indirebilirsiniz


Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi: Medulada sıkıntı oldumu geçmişe dönük takip almamız gerekebiliyor? Hasta okuttu gitti medula o oan çalışmıyor, ne olacak?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: İstemci yazılımı üzerinden keypad’den girilen komutları göre biyometrik doğrulama ve biyometrik kayıt(T.c vb.)İşlemlerini gerçekleştirir. Medula veya internet problemi giderildiği taktirde biyometrik bilgiler gönderilir.


Osmaniye İbni Sina Hastanesi: Bir T.c kimlik numarasına birden fazla kişinin tanıtımı yapılabiliyormu? Eğer yapılıyorsa hastaneler nelere dikkat etmeli bu suistimallerin önüne geçmek için yada sistemde bir oto kontrol varmı?
Konuk Hastane: Birden fazla kimliğe aynı damar izinin tanıtılmasını engelleyen teknik bir yapı var mıdır?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Bir T.c kimlik numarasına bir biyometrik tanımlaması yapıldıktan sonra aynı T.c kimlik numarasına tanımlama yapılamaz.giriş işlemlerinde hasta kabul personellerinin dikkat etmesi gerekir.


Aydın Kuşadası Hastanesi: Hasta baş hastanede avuç içi kaydını yaptırmış fakat biz sorduk hayır dedi bizde ilk kayıt olarak kayıt yapmaya çalıştığımızda uyarı verecek mi daha önceden kayıtlı diye
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Bir T.c kimlik numarasına bir biyometrik tanımlaması yapıldıktan sonra aynı T.c kimlik numarasına tanımlama yapılamaz.gerekli uyarıları ekranda görebilirsiniz.


İstanbul Bayrampaşa Hastanesi: Avuç içi okunan hasta muayene olmaktan vazgeçerse bu işlemi silmek gerekecekmi?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Avuç içi damar izi uygulama doğrulama(hastaya ait mi?) İçin kullanıldığından işlemi silebilirsiniz.


İzmir Şifa Hastanesi: Medula çalışmadığında okutulan hastanın takibini alamadık.cihazdaki bilgiler ne kadar sürede saklanıyor. Meduladan 45 gün geriye dönük takip alabiliyoruz cihaz bilgileri 45 gün saklayabilecek mi?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Verilen bilgi üzerine 24 saat bir süre var. Okutma yapıldıktan sonra bu sistemde 24 saat içinde haberleşmesi gerekiyor.


İzmir Şifa Hastanesi: Cihaz doğru kayıt almak için bizi yönlendirecek mi.hatalı alınan okumada uyarı verecek mi.sonuçta insanlar yaşlı olabilir ve hastane olduğu için hasta olarak gelecekler.cihazdaki doğru okutabilme hassasiyeti var mı?
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Okutmada belli bir okutma kalitesi arıyor. Sesli uyarı sistemi var. Sağ el olmazsa sol el de okutulabiliniyor. Okutma belli bir okutma kalitesine gelince hemen kayıt alabiliyor.


Fatih Hastanesi(Medicalpark): arızalanan bir cihaz olması durumunda yedek cihaza lisans güncelleme işlemlerinde izlenecek süreç nedir? Bu gibi işlemlerin çok hızlı gerçekleşmesi gerekmektedir.
Taga Savunma müşteri hizmetleri: Fujitsu servisine telefon(çağrı e-mail) açılıp ürün seri noları bildiriliyor, hastane kayıtlarında bulunan Ip adresli cihaza uzak erişim ile lisanslar yüklenebiliyor.