ekoTicari Paketleri

ekoTicari Paketleri

E-Fatura Zorunluluğu

Bir firmaya katma değer vergisi dahil 5.000 TL fatura kesecekseniz e-arşiv faturası kesmeniz gerekli.(Aynı gün içinde ).

Karşı taraf vergi mükellefi değil ise katma değer vergisi dahil 30.000 TL üzeri bir fatura kesecekseniz e-arşiv faturası kesmeniz gerekli.( Yurt dışına kestikleriniz de ) (Aynı gün içinde )

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL ‘yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarın 5.000 TL yi ) aşması halinde söz konusu faturaların e-arşiv fatura olarak e-belge düzenlenme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Bu şekilde düzenlenmemesi halinde 353.maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.

Fatura tutarını bölerek kesip, bu sistem üzerinden kesmesem olur mu ?

Hayır olmaz kesemezsiniz aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilir. Faturaların vergi dahil olarak toplam tutarı aşar ise e-arşiv fatura olarak düzenlemeniz gerekli.

VİTA
90TL / aylık
İlave 1 kullanıcı 75tl
İlave 5 kullanıcı 250tl
Kullanıcı limiti 10
Muhasebe Yönetimi I
Finans Yönetimi I
Envanter Yönetimi I
Satış Yönetimi I
Satınalma Yönetimi I
Hızlı Bilgi İzleme
Raporlar I
Genel Tanımlar I
Kullanıcı Yetki İşlemleri
e-Fatura Uygulaması
e-Arşiv Uygulaması
 
 
 
 
GAMA
125TL / aylık
İlave 1 kullanıcı 100tl
İlave 5 kullanıcı 375tl
Kullanıcı Sınırı Yok
Muhasebe Yönetimi II
Finans Yönetimi II
Envanter Yönetimi II
Satış Yönetimi II
Satınalma Yönetimi I
Hızlı Bilgi İzleme
Raporlar II
Genel Tanımlar II
Kullanıcı Yetki İşlemleri
e-Fatura Uygulaması
e-Arşiv Uygulaması
e-Defter Uygulaması
Sabit Kıymet Yönetimi
İhracat Yönetimi
 
DELTA
150TL / aylık
ilave 1 kullanıcı 125tl
İlave 5 kullanıcı 500tl
Kullanıcı Sınırı Yok
Muhasebe Yönetimi III
Finans Yönetimi III
Envanter Yönetimi III
Satış Yönetimi III
Satınalma Yönetimi III
Hızlı Bilgi İzleme
Raporlar III
Genel Tanımlar III
Kullanıcı Yetki İşlemleri
e-Fatura Uygulaması
e-Arşiv Uygulaması
e-Defter Uygulaması
Sabit Kıymet Yönetimi
İhracat Yönetimi
İthalat Yönerimi