Personel izin defteri nasıl doldurulur,zorunlu mudur?

Personel izin defteri nasıl doldurulur,zorunlu mudur?

Yıllık İzin defteri nasıl tutulur ?

1475 sayılı İş Yasası’nın 58. maddesi gereğince her işveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir bir kayıt tutmak zorundadır. İşçilerin yıllık ücretli izin ile ilgili kayıtlarının aynı Yasa’nın 57. maddesine dayanılarak çıkarılan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’ne uygun olarak işlendiği deftere izin defteri denilmekte olup, yıllık ücretli izin defterinin nasıl düzenleneceği aynı Yönetmelikte ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İşveren tutmak zorunda olduğu yıllık ücretli izin defterini istenildiğinde yetkili memurlara göstermek ve (varsa) izin kuruluna vermek zorundadır.  Taga personel takip programının sağladığı avantaj ve kolaylıklar ile hesaplamalarda  ve izinlerde herhangi bir sıkıntı yaşanması muhtemel değildir. Yetkililere sunmak üzere tüm yıllara ait izinleri görebilir rapor olarak sunabilirsiniz.

Share post: