Pelet Makinası

Pelet Makinası

Pelet Makinası

Yenilenebilir Enerji sektörünün Biokütle yakıt grubunda olan pelet tüm dünyada önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde aktif rol oynayan pelet birçok üründen elde edilmektedir. Geniş bir çerçevede baktığımızda ormansal atıklardan, dal odun parçalarından, toz talaşlardan, cips, yonga, kaba talaş, büyükbaş hayvan gübresi, küçükbaş hayvan gübresi, broiler gübre, solucan gübresi, kanatlı hayvan gübresi, maden atıkları, tekstil atıkları, bitkisel atıklar, evsel atıklar, arıtma çamuru, tarımsal atıklar (saman, yonca, mısır sapı, haşhaş sapı, arpa, buğday, yulaf, üzüm çöpü vb.) gibi tüm ürünlerden pellet (pelet) elde edilerek elektrik enerjisi, yakıt sektörü ve toprakta gübre olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Pelletlenecek (pelet) olan ürünler toz haline getirildikten sonra kurutularak %8 ile %20 nem oranına getirildikten sonra müşterinin ihtiyacına göre farklı çaplarda (4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm) üretim yapılabilmektedir. Pellet (pelet) yapılacak ürünün rulo (top), disk gibi materyalleri hammaddenin yapısına göre ve hammaddenin nem oranına bağlı olarak farklı ölçülerde yapılıp yoğun bir basınç altında çalıştırılarak sıkıştırma işlemi ile gerçekleştirilir. Müşterinin ihtiyacına göre pelletlenmiş (pelet) olan ürünler Pellet Press (Pelet Pres, Pelet Makinası) diskinin çıkışında hareketli olan bıçak yardımıyla istenilen boyda kesilme işlemi yapılarak ürün hazır hale getirilir.