Pacs Yazılımı

Açıklama

PACS (Picture Archiving and Communication System)

Sağlık hizmetinin kaliteli ve profesyonel sağlanabilmesi için önemli faktörlerden biri de güçlü,hızlı ve kullanımı iyi bir PACS yazılımının mevcut olmasıdır. Radyolojik görüntülerinin incelemeleri elektronik ortamda ve standart bir yapıda elde edilebilmesi,tüm kullanıcılar tarafından tetkik sonuçlarının dijital ortamda alınabilmesi tedavi süreçlerinin hızlanmasını ve sağlık sisteminin etkinliğinin artmasını sağlar. Bu amaçla kurumların seçecekleri PACS yazılımları çok önemlidir.
Pacs yazılımı için raporları ses ile kaydedip sisteme aktarabilirsiniz

Ek bilgi

Özellikler

Pacs Yazılımının Sağlık Kurumları Açısından Faydaları”

1. Çekilen film maliyetleri ve filme bağlı diğer ücretler azaltılıyor, direk olarak hız ve tasarruf sağlanıyor
2. Çekilen film görüntülerinin dijital arşivlenmesini sağlıyor, bütün filmler pacs serverda saklandığından eski metod olan fiziksel arşivden film bulma sorunu ortadan kalkıyor.
3. Özellikle adli vakaların yıllarca saklanma zorunluluğu nedeni ile, bu vakalara ulaşmak ve istenen birimlere aktarma çalışmaları saniyeler sürüyor
4. Hasta ve doktor açısından tüm süreçler hızlanıyor, hastanın hastane de bekleme süreleri kısalıyor
5. Hekimler pacs yazılımı aracılığı ile daha kaliteli görüntü izleyebildikleri için değerlendirmeleri daha sağlıklı olabiliyor
6. İstenir ise özellikle acil durumlarda hekimler evlerinden dahi 0 web tabanlı pacs yazılımı aracılığı ile hasta filmlerine erişebiliyorlar
7. Özellikle bir kaç ek bina veya şubeden oluşan hastanelerde, bir binada çekilen filmler diğer binadaki hekimlerce izlenebiliyor, böylelikle tanı ve teşhis işlemleri fiziki mekandan bağımsız ve daha hızlı yapılabiliyor