Web PDKS

Web PDKS

Personel Takip Programında Hayal Gücü ve Sınır Sizsiniz

Sadece raporlar değil herşey Web tabanlı. Web Personel Takip Programı.

1.GİRİŞ
Açılan oturum ekranında Taga Savunma nın sizlere verilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini giriniz. Giriş butonuna tıklayarak, WEB PDKS programına giriş yapabilirsiniz.

2. PERSONEL
Kayıtlı personellerin görüntülendiği ekrandır. Kayıtlı personelleri birim, aktif-pasif personel, personel türü ve lokasyon bazlı seçip filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Kayıtlı Personel listesini Excel/PDF formatında alabilirsiniz. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz. Yeni ekle sekmesinden personel ekleme işlemi yapılır.

Yeni Ekle sekmesine tıklanır. Açılan sayfada personelin özlük bilgileri; Dosya Seç, TC NO, Ad Soyad, Cinsiyet, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, E-Posta, Mobil Telefon, Sabit Telefon, Adres, Vardiya,  Sicil No, Personel Kart No, Yetki Grubu, Birimi, Birim Yeri, Çalıştığı Birim, Çalıştığı Birim Yeri, Meslek, Tip, İşe Başlama Tarihi, İşten Ayrılma Tarihi, Cihaz ıd, Cihaz Yetkisi, Cihaz Geçişleri doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

Birim Atama

Birim Atama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Kayıtlı personelleri birim, vardiya, personel türü ve lokasyon bazlı seçip filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Birimi değiştirilmek istenen personel seçilir, seçilen personel eklenenler bölümüne düşer ve yeni birimi seçilir güncelle butonuna tıklanır. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personel; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

Birimler

Kurum veya kuruluşların hiyerarşik yapısının oluşturulduğu ekrandır. Ekle butonun yanındaki alana eklenmek istenen birim yazılır ve ekle butonuna tıklanır. Sağa sola kaydırılarak hiyerarşik yapı oluşturulup kaydet butonuna tıklanır.

 

 

Cv Havuzu

CV Havuzu iş başvurusunda bulunan personelin özlük bilgilerinin tutulduğu ekrandır. Personel Ara alnında CV Havuzuna kaydedilen personeli arayabilirsiniz. Yeni Ekle sekmesine tıklanır.

 

 

Açılan sayfada kişinin özlük bilgileri: TC No, Ad Soyad, Cinsiyet, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Çocuk Sayısı, Medeni Hali, E-Posta, Mobil Telefon, Diğer Telefon, Sabit Telefon, Adres, Eğitim Bilgileri, Eğitim Seviyesi, Okul/Ünversite Adı, Mezun Olunan Bölüm, Mezuniyet Derecesi, Mezuniyet Tarihi, Diğer Bilgiler(nitelik-ek nitelik) Referanslar, Deneyimler, Sınavlar, Sertifikalar girilerek kaydet butonuna tıklanır.

 

 

Personel Yetkileri

Personel Yetkilerinin oluşturulduğu ekrandır. Ekle butonun yanındaki alana eklenmek istenen personel yetkisi yazılır ve ekle butonuna tıklanır.

 

Yetki Atama

Yetki Atama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Kayıtlı personelleri birim, vardiya, personel türü ve lokasyon bazlı seçip filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bölümde seçilen personel eklenen yetki gurubu bölümüne düşer ve yeni yetkisi seçilip güncelle butonuna tıklanır. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Personel Türleri

Personel Türü, personelleri birbirinden ayırt etme hem de filtrelemede kolaylıkla listelemek için ve puantaj hesabını yaparken haftalık çalışma ve yıllık maximum çalışma saatinin belirlendiği ekrandır. Personel Türü eklemek için Yeni Ekle sekmesine tıklanır.

 

Açılan sayfada Personel Türü Bilgilerinden Başlık (Memur, İşçi, Hizmet Alımı vs.), Anahtar, Haftalık Maxi-mum Çalışma Saati (40, 45 vs.), Yıllık Maximum Çalışma Saati (Yıl olarak çalışabileceği en fazla süre) bilgileri girilerek kaydet butonuna tıklanır.

 

 

Lokasyonlar

Lokasyonların görüntülendiği ekrandır. Lokasyon eklemek için Yeni ekle sekmesine tıklanır.

Lokasyon ismi yazılarak kaydet butonuna tıklanır.

 

 

AYARLAR

Değişiklikleri Al

Personel modülünde web servisle yapılan tüm değişiklerin tarih bazlı görüntülendiği ekrandır.

 

 

Excel’den Veri Al

Personel verilerinin excel dosyasında aktarıldığı ekrandır.

RAPORLAR

 Giriş Çıkış Listesi

Gerçek Zamanlı Log

Gerçek Zamanlı Log anlık basılan logun düştüğü ekrandır.

 

Monitöring

Monitöring, anlık basılan loğun izlendiği ekrandır.

 

 

Günlük

Günlük Personel Giriş-Çıkış Listesi personelin günlük giriş çıkış saatlerinin görüntülendiği ekrandır. Günlük raporlarda birim, tür, lokasyon, tip, cihaz, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Günlük raporların Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Haftalık

Haftalık Personel Giriş-Çıkış Listesi personelin haftalık giriş çıkış saatlerinin görüntülendiği ekrandır. Haftalık raporlarda birim, tür, lokasyon, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Haftalık raporların Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Aylık

Aylık Personel Giriş-Çıkış Listesi personelin aylık giriş çıkış saatlerinin görüntülendiği ekrandır. Aylık raporlarda birim, tür, lokasyon, aktif-pasif personel, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Aylık raporların Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Yıllık Eksik-Fazla Mesai

Personelin, Yıllık Eksik Fazla Masai görüntülendiği ekrandır. Yıllık Eksik Fazla Masai ekranında birim, aktif-pasif personel, personel tür, lokasyon bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Yıllık Eksik Fazla Masai’nin Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Log Hareketleri

Günlük Geçerli Hareketler

Günlük Geçerli Hareketler personelin günlük bütün loglarının görüntülendiği ekrandır. Günlük Geçerli Hareketler ekranında birim, personel tür, lokasyon, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Günlük Geçerli Hareketler Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

Geçerli Hareketler

Geçerli Hareketler personelin detaylı loglarının görüntülendiği ekrandır. Geçerli Hareketler ekranında personel adı, lokasyon, tarih(aralığı) bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Geçerli Hareketler Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

Geçersiz/Yetkisiz Hareketler

Geçersiz/Yetkisiz Hareketler sistemde kayıtlı olmayan personeli ve çalışma saatleri dışında okutulan logları gösteren ekrandır. Geçersiz/Yetkisiz Hareketler birim, personel türü, lokasyon, aktif-pasif personel, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Geçersiz/Yetkisiz Hareketler Excel ve PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Dinamik Raporlama

Dinamik Rapor Oluşturma

Dinamik Rapor Oluşturma ekranıdır. Kullanıcı isteği doğrultusunda ıd, ad-soyad, sicil no, cep tlf, ev tlf, doğum yeri, doğum tarihi, birim sınıfı, mail adresi, birim yeri, meslek, tc no, cinsiyet, cihaz, personel kart no, giriş çıkış bilgisi, kart basanlar, kart basmayanlar, işe gelmeyenler, erken gelenler, erken çıkanlar, geç çıkanlar; bazlı seçilir tablo oluştur butonuna tıklanır, tabloyu kaydet botonu ile yapılan işlemler kayıt altına alınır. Oluşturulan Dinamik Raporun Excel/PDF/Word formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

Dinamik Rapor Listesi

Dinamik Rapor Oluşturma ekranında oluşturulan, kaydedilen raporun görüntülendiği ve listelendiği ekrandır.

Puantaj

Günlük Puantaj

Personelin Günlük Puantajının görüntülendiği ekrandır. Günlük Puantaj birim, personel türü, lokasyon, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Günlük Puantajın Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Haftalık Puantaj

Personelin Haftalık Puantajının görüntülendiği ekrandır. Günlük Puantaj birim, personel türü, lokasyon, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Haftalık Puantajın Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Aylık Puantaj

Personelin Aylık Puantajının görüntülendiği ekrandır. Aylık Puantaj birim, personel türü, lokasyon, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Aylık Puantajın Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Detaylı Aylık Puantaj

Personelin Aylık Tatil Bazlı Puantajının görüntülendiği ekrandır. Aylık Tatil Bazlı Puantaj birim, personel türü, lokasyon, tarih bazlı filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Aylık Puantajın Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Otomatik Gönderim

Otomatik Gönderim, personellerin günlük giriş-çıkışlarının kullanıcılara mail olarak gönderilip gönderilmeyeceğini veya manuel olarak istenilen tarihe göre gönderimlerin yapıldığı ekrandır. Otomatik Mail gönderimi için kullanıcı seçilir, mail periyodu alanından günlük/haftalık/aylık birisi seçilir ve kaydet butonuna tıklanır. Manuel Mail gönderim için Raporlar menüsünde bulunan giriş-çıkış listesinin altında bulunan otomatik gönderim sekmesine tıklanır, açılan sayfada kullanıcı maili seçilir istenilen tarih seçilerek Manuel Mail Gönder butonuna tıklanır.

 

 

 Manuel Log İşleme

Manuel Log İşleme, logların tekrar işletilmesi gerektiği durumlarda veya sistemin offline duruma düşüp logların işletilmesi gerektiği durumlarda kullanılan ekrandır. Tarih aralığı seçilir(en fazla bir hafta seçilir) getir butonuna tıklanır, geçmişe yönelik loglar çekilip işletilmiş olunur.

 

 Dışa Aktar

Rapor Türü; birim/ personel bazlı seçilip dışa aktarma işleminin yapıldığı ekrandır.

Birim Bazlı rapor türü seçilir; rapor türü, birim, lokasyon, personel türü, tarih alanları doldurulup aktar butonuna tıklanır.

 

Personel Bazlı rapor türü seçilir; rapor türü, personel, tarih alanları doldurulup aktar butonuna tıklanır.

 

 

 MANUEL LOG DEĞİŞİKLİKLERİ

Manuel Log Değişiklikleri personelin değiştirilen loglarının kim tarafından, hangi saat ve tarih arasında değiştiğini gösteren ekrandır. Kullanıcı seçilir, istenilen tarih belirlenir ve filtrele butonuna tıklanır. Personel Ara/T.C. No alanında personeli; iki farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 VARDİYA

 Vardiyalar

Vardiyalar, günlük ve haftalık oluşturulan vardiyaların listelendiği ve yeni vardiya tiplerinin oluşturulduğu ekrandır.

Yeni Ekle sekmesine tıklanır.

Haftalık Vardiya tipi seçilir vardiya adı yazılır, gerekli alanlar kurumun haftalık çalışma saatlerine ve mola sürelerine göre doldurulur, kaydet butonuna tıklanır

 

 

 

Günlük Vardiya tipi seçilir vardiya adı yazılır gerekli alanlar kurumun günlük çalışma saatlerine ve mola sürelerine göre doldurulur, kaydet butonuna tıklanır

 

 Vardiya Atama

Vardiya Atama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Kayıtlı personelleri birim, vardiya, personel türü ve lokasyon bazlı seçip filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Vardiya atama işlemi yapılmak istenen personel seçilir, vardiyası seçilip güncelle butonuna tıklanır; vardiya atama işlemi gerçekleşmiş. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 Toplu Vardiya Atama

Toplu Vardiya Atama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Toplu Vardiya Atama işlemi yapılmak istenen birim seçilir, birime atanacak vardiya seçilir kullanıcı isterse alt birimlere uygulansın mı seçebilir güncelle butonuna tıklanır; toplu vardiya atama işlemi gerçekleşmiş.

 

 

 Çalışma Grupları

Çalışma Gruplarının listelendiği ve yeni çalışma gruplarının oluşturulduğu ekrandır. Oluşturulan çalışma gruplarını isim ve tarih bazlı listelendiği görülür. Arama alanından oluşturulan çalışma grubu aranabilmektedir. Çalışma Grup Ekle sekmesinden yeni bir çalışma grubu oluşturulur.

Çalışma Grup Ekle sekmesine tıklanır oluşturulmak istenen yeni çalışma grubunun adı yazılır, takvim belirlenir, vardiya seçilir ve kaydet butonuna tıklanır yeni bir çalışma grubunun oluşturulduğu görülür.

 

 

 Çalışma Grupları Atama

Çalışma Grupları Atama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Kayıtlı personelleri birim, vardiya, personel türü ve lokasyon bazlı seçip filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Çalışma Grupları Atama işlemi yapılmak istenen personel seçilir, çalışma grubu seçilip güncelle butonuna tıklanır; çalışma grupları atama işlemi gerçekleşmiş. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 İZİNLER

 İzinler

İzin bilgilerinin görüldüğü ve yeni izin bilgilerinin oluşturulduğu ekrandır. Kayıtlı personelleri birim, personel türü, izni devam edenler, izni bitenler, izin tipi, tarih(aralığı) bazlı seçip filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. İzinleri Excel/PDF formatında çıktısı alınabilmektedir.  Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

 

Yeni Ekle sekmesine tıklanır. Açılan sayfada İzin Bilgilerinde İzin Tipi (Rapor, Yıllık İzin, Ölüm İzni, Ev-lilik İzni vs.) İzin Türü (Ücretli ve Ücretsiz), günlük izinlerde başlangıç ve bitiş tarihi seçilir. Saatlik izinde ise başlama ve bitiş saati seçilir.

Seçilen izin tipine göre açılan ekranda ilgili alanlar; Rapor No, Personel Adı Soyadı ve açıklama doldurulup kaydet butonuna tıklanır, izin verildiği görülür.

 

Toplu İzinler 

Toplu izinlerin verildiği ekrandır. Toplu izin vermek için izin verilecek birim ve izin tipi seçilir, iznin gerekçesi açıklama alanına yazılır, iznin tam gün mü – saatlik mi? Olduğu belirlenir tarih ve saat aralıkları da yazıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanır, toplu izin verildiği görülür.

 

Yıllık İzinler

İzin bilgilerinin girilmesinden sonra personelin kullandığı yıllık izin ve kalan yıllık izinin görüldüğü ekrandır. Personel Ara/T.C. No/Personel Kart No alanında personeli; üç farklı şekilde arayabilirsiniz.

 

Remi Tatil Düzenle

Resmi Tatil ekleme ve silme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tatil ismi eklenir, başlangıç ve bitiş tarih aralığı belirlenir ve ekle butonuna tıklanır, tatil ekleme işlemi oluşturulmuş olur.

 

 

İzinleri Al

Verilmiş olan izinlerin tarih bazlı görüntülendiği ekrandır. Tarih aralığı belirlenir, getir butonuna tıklanır, aranan iznin ekrana geldiği görülür.

 

 

KULLANICILAR

 Kullanıcılar

Sistem üzerinde yetkilendirilen kişilere giriş yapabilmeleri için kullanıcı ve şifresinin verildiği bölümdür.

 

 

Yetki Düzenle

Sistem giriş yapan kullanıcılara yetkilendirme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Rol ismi ve rol açıklaması alanları doldurulur ve kaydet butonuna basılır

Tanımlanan role tıklanarak açılan sayfada seçilen yetkiler role tanımlanır. Kullanıcıya gelerek o role tanımlama yapılabilir.

 

 

Kullanıcı Logları

Sistem üzerinde yapılan her türlü işlemlerin loglarını görüntülemek için kullanılan ekrandır. Kullanıcı seçilir, tarih aralığı belirlenir filtreleme butonuna tıklayarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Personel Ara alanında cihaz ismi yazarak arayabilirsiniz.

 

 

 DUYURULAR

 Duyurular

Sisteme giriş yapan kullanıcılara duyuru yapmak için kullanılan ve yapılan duyuruların görüntülendiği ekrandır.

Yeni Ekle sekmesine tıklanır. Başlık, Açıklama ve Duyuru Tarihleri girilerek Kaydet butonuna basılır.

 

 

SMS GÖNDER

Sistem üzerinde birimlere veya kayıtlı personele SMS göndermek için kullanılan ekrandır. Sms metni girilerek, birim veya personel adı seçilerek kaydet butonuna basılır.

 

 KURUM AYARLARI

 Genel Ayarlar

Kurum Bilgileri alanında: Kurum adı, e-posta, adres, telefon, faks, yetkili kişi, logo alnları doldurularak kaydet butonuna tıklanır 

PDKS Ayarları alan bilgileri doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

Vardiya Ayarları alan bilgileri doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

E-posta Ayarları alan bilgileri doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

 

Yedekleme Ayarları

Yedekleme Ayarlarının yapıldığı ekrandır. Sunucu Ayarları sekmesinde bulunan: Durum, Yedekleme Türü seçilir kaydet butonuna tıklanır.

 

 

Amazon S3 Ayarları sekmesinde bulunan: Durum, Yedekleme Türü, Token, Key, Secret, Root, App Root alanları doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

DropBox Ayarları sekmesinde bulunan: Durum, Yedekleme Türü, Token, Key, Secret, Root, App Root alanları doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

  

FTP Ayarları sekmesinde bulunan: Durum, Yedekleme Türü, Sunucu İp Adresi, Şifre, Port, Timeout, Root alanları doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

 

SFTP Ayarları sekmesinde bulunan: Durum, Yedekleme Türü, Sunucu İp Adresi, Kullanıcı Adı, Şifre, Port, Timeout, Root alanları doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

 

Yedek Listesi

 

Yedekleme Ayarlarında yapılan işlemlerin; yedek tarihi, kayıt yeri, dosya tipi bazlı görüntülendiği ekrandır. 

 

Web Servis

Web Servis ayarlarının yapıldığı ekrandır. KPS sekmesi alanında Url, Kullanıcı Adı, Şifre, Uygulama alan bilgileri doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

SMS sekmesi alanında Url, Kullanıcı Adı, Şifre, Kaynak alan bilgileri doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

 

 

Personel sekmesi alanında Url, Kullanıcı Adı, Şifre, alan bilgileri doldurulup kaydet butonuna tıklanır.

 YARDIM 

PDKS uygulamasının anlatıldığı ve özelliklerinden bahsedildiği alandır.